Архив: 28 апр. 2014

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

Общо комюнике относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки

По-рано този месец, ведомствата за интелектуална собственост, изпълняващи Общата практика относно обхвата на закрила за черно-бели търговски марки публикуваха на своите уеб страници Общо комюнике, в което подробно се описва Общата практика. Изброени са изпълняващите ведомства и съответните дати, на които всяко от тях се е включило. Общата практика е резултат от сътрудничеството между ведомства […]

Санкция за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

Санкция за услугата дялово разпределение на топлинна енергия

КЗК наложи санкция за нелоялна конкуренция при предоставянето на услугата дялово разпределение на топлинна енергия Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 29 от ЗЗК от страна на „Термостил систем“ ЕООД, гр. Плевен, и наложи имущественасанкция на дружеството в размер на 7% от приходите от продажби на стоки за предходната финансова 2013 г., […]