Архив: 27 апр. 2014

Филмите – една световна страст

Филмите – една световна страст

„Филмите – една световна страст” е мотото под което СОИС отбелязва тазгодишния ден на интелектуалната собственост. Представяме ви виждането на художника Боян Трингов  по темата.

Магазини Практикер с глоба

Магазини Практикер с глоба

Магазини Практикер с глоба за продажба на стоки под себестойст Комисията за защита на конкуренцията санкционира Практикер за продажба на стоки под себестойст. КЗК установи нарушение на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от „Практикер” ООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 0,1% от нетните приходи от продажби на дружеството за предходната […]

Детската безопасност

Детската безопасност

Комисия за защита на потребителите като официален партньор на Държавната агенция за закрила на детето обявява старта на Национална кампания 2014 г. на тема: „ Детската безопасност – споделена отговорност и грижа ” Националната кампания е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето и е посветена на правата на детето и осигуряване на безопасна […]