hfhfhfhfhfh

Месечен архив: март 2014

Спорове, свързани с традиционни знания

Спорове, свързани с традиционни знания

Възможно е да възникнат спорове между притежателите на традиционни знания и умения и ползвателите, относно собствеността и контрола, достъпа и разпределянето на ползите от тези традиционни знания. Тези спорове са относително комплексни, тъй като...

Конференция на Европол и OHIM относно престъпления върху интелектуална собственост в сферата на спорта

Конференция на Европол и OHIM относно престъпления върху интелектуална собственост в сферата на спорта

За да подпомогне борбата с престъпления върху интелектуална собственост в света на спорта, Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, посредством Европейската обсерватория за нарушения на права на интелектуална собственост, и Европол са събрали...

Документиране на традиционни знания

Документиране на традиционни знания

През последните години се обръща все по-голямо внимание на документирането на традиционните знания с цел тяхното опазване и защита. Специално внимание СОИС обръща на базите данни и регистрите, отнасящи се именно до тези традиционни...

Статистика за 2013 за Фалшифициране и пиратство

Статистика за 2013 за Фалшифициране и пиратство

Платформата за борба срещу фалшифициране и  пиратство „Stop Piracy“ информира, че според най-новите статистически данни от Главна дирекция  митници, на швейцарските митнически служби, през 2013 г. са се състояли 5500 операции по задържането на ...

Какво определяме като традиционно знание?

Какво определяме като традиционно знание?

Комитетът по интелектуална собственост, традиционни знания, генетични ресурси и фолклор описва, но с изричното предупреждение за неизчерпателност, различните случаи, в които можем да говорим за традиционни знания. Традиционни знания са: Традиционни знания, свързани с...

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Считано от 13 Януари  2014г., Канадското Ведомсто по интелектуална собственост актуализира списъка си от търговски марки, за да вземе предвид въведените от WIPO промени в седмото издание на класификацията. Виенската Класификация е международен стандарт,...

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Традиционните знания и мястото им в интелектуалната собственост

Иновациите, които са базирани на традиционни знания, могат да бъдат закриляни посредством системата на индустриалната собственост чрез патенти, търговски марки, географски означения и дори като търговски тайни или конфиденциална информация. Въпреки това, традиционните знания...

Експерти по промишлен дизайн от SIPO и OHIM се срещнаха в Аликанте

Експерти по промишлен дизайн от SIPO и OHIM се срещнаха в Аликанте

Делегация от IT експерти и специалисти по промишлен дизайн от Националното ведомство за интелектуална собственост на Китай (SIPO) се срещнаха с експерти от Ведомството за европейски марки и дизайни миналата седмица в Аликанте, за...

Традиционното знание – СОИС

Традиционното знание – СОИС

СОИС определя традиционните знания като притежаващи икономически потенциал и даващи възможност да бъдат използвани в интерес на обществото. По своята същност, те са резултат от интелектуалната дейност на поколения наред и затова са обект...

Израел е извадена от Special 301

Израел е извадена от Special 301

Ведомството на търговските представители на САЩ съобщава, че Израел няма да бъде повече част от списъка с партньори с неадекватна защита на правата на интелектуална собственост. Special 301: Съгласно Специални 301 разпоредби на търговското...