hfhfhfhfhfh

Дневен архив: ноември 18, 2013

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS със заявка за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS със заявка за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

На 10.07.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху ХИБРИДНА И ТАНДЕМНА ЕКСПРЕСИЯ НА ПРОТЕИНИ ОТ NEISSERIA SP на фармацевтична компания  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. Основният патент, въз основа...

Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

Немското ведомство за патенти и търговски марки вече е част от Хармонизираната база данни за стоки и услуги

Считано от 12 ноември, Немското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA) е част от Общата хармонизирана база данни за стоки и услуги при класифицирането на търговски марки. В резултат на разширението, немски преводи...