Архив: 14 Ное. 2013

Opposition against a trademark in Bulgaria – FAQ

Opposition against a trademark in Bulgaria – FAQ

Since 2011 the trademark registration system in Bulgaria has changed through the implementation of the procedure for opposition. The amendments to the Law on Marks and Geographical Indications came into force from 10.03.2011. The Ordinance for the implementation of the law regarding the procedure for opposition was adopted two months later on 30.05.2011. The present […]

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

NOVO NORDISK със заявка за допълнителна закрила върху нови производни на инсулина

На 05.06.2013Г. в Патентно Ведомство е постъпила заявка за сертификат за допълнителна закрила върху НОВИ ПРОИЗВОДНИ НА ИНСУЛИНА на фармацевтична компания  NOVO NORDISK S/A., Дания. Основният патент, въз основа на който е подадена заявката за сертификат за допълнителна закрила е: Лекарствен продукт – Insulin degludec/insulin aspart / Инсулин деглудек/инсулин аспарт (Int.Cl. C07К 14/62 (2006.01)) Източник: Патентно […]

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

Търговска марка – промени в името и адреса на притежателя

В отговор на множеството запитвания, получени във връзка със задължението за уведомяване и вписване на промените в името и адреса на притежателя, и смисъла да се разходват средства за изпълнението на това задължение ще бъдат очертани основните моменти и зависимости между правото върху (запазена) марка и изпълнението/неизпълнението на въпросното задължение. Задължението за уведомяване на Патентно […]

Продавалник вече няма да продава реплики

Продавалник вече няма да продава реплики

Популярният български сайт за продажба на различен вид стоки спира продажбата на реплики на оригинални стоки. Съгласно новите правила, публикувани на 11 ноември, няма да бъде допускано публикуване на обяви за стоки, които нарушават регистрирани търговски марки, а вече публикуваните такива ще бъдат изтрити. Повече информация ТУК