hfhfhfhfhfh

Месечен архив: септември 2013

БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

БРАВО ООД с втора обезпечителна мярка върху пет марки

На 10.06.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Веселка Любенова, е вписана втора обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя...

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

MARSEL TOYS със забрана за използване и разпореждане

На 29.07.2013г. в Държавния регистър на марките, по молба на частния съдебен изпълнител Стоян Якимов, е вписана първа обезпечителна мярка – забрана за използване и забрана за разпореждане с правата /да прехвърля и предоставя...

Мерки за стимулиране на конкуренцията

Мерки за стимулиране на конкуренцията

КЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на болничната медицинска помощ Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения...

OHIM с участие на Общото събрание на Световна организация за интелектуална собственост

OHIM с участие на Общото събрание на Световна организация за интелектуална собственост

Швейцарският град Женева тази седмица е домакин на Общото събрание на СОИС 2013г. Президентът на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, в рамките на три дни, г-н Антонио Кампинос, провежда серия от двустранни срещи...

Особен залог върху марка „ЗА ЖЕНАТА”

Особен залог върху марка „ЗА ЖЕНАТА”

На 05.07.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, по отношение на следната марка, собственост на „Издателство за списания – Медиа“ ЕООД, София: ЗА...

Спонсорство за издаване на книга за Георги Марков

Спонсорство за издаване на книга за Георги Марков

Търси се спонсор или рекламодател, който да финансира издаването на книга, посветена на Георги Марков. Книгата е  “Увод в изучаването на личността и творчеството на Георги Марков. От символите към текстовете на писателя”. Автор...

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закон за ДДС Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на измененията и допълненията на чл....

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Под ръководството на видния български професор Камен Веселинов в брой 7/2013 на Официалния си бюлетин Патентно ведомство публикува заявка за марка №126957 на първомайската фирма „ББП” ООД, включваща следното изображение:        ...

OHIM на Годишната конференция на MARQUES

OHIM на Годишната конференция на MARQUES

Делегация на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM присъства на 27-та Годишна конференция на MARQUES, Асоциация на притежателите на марки в Европа, в Монте Карло (17-20 септември). Конференцията е значимо събитие в сферата...

Марка ЗДРАВЕ на Престиж-96 ООД отменена

Марка ЗДРАВЕ на Престиж-96 ООД отменена

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка ЗДРАВЕ / ZDRAVE, рег. №36288, собственост на фирма „Престиж-96“ ООД, Велико Търново, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е...