Архив: 20 авг. 2013

УНСС преобразува Центъра по интелектуална собственост в Институт по интелектуална собственост и лидерство

УНСС преобразува Центъра по интелектуална собственост в Институт по интелектуална собственост и лидерство

С решение на Академичния съвет на УНСС от 10 юли 2013 г. Центърът по интелектуална собственост се преобразува в Институт по интелектуална собственост и лидерство. Центърът по интелектуална собственост е създаден с решение на Академичния съвет от 01.09.2003 г. като основно обслужващо звено на Университета за национално и световно стопанство. Той е открит от президента на […]

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

През годините на преход към пазарна икономика у нас в световната икономика настъпиха значителни промени в структурата на активите на МСП, които реализират работни места, конкурентоспособност и високо заплащане на труда. По думите на д-р Камил Идрис, бивш генерален директор на WIPO -казани през 2000 г. по случай удостояването му с почетната титла „Доктор Хонорис […]

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от Бизнес Каталог ЕООД Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бизнес Каталог” ЕООД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 1 % от размера на нетните приходи от продажби за 2012 г., равняваща се на […]

Проверки по морето в разгара на летния сезон

Проверки по морето в разгара на летния сезон

Усилени проверки по морето в разгара на летния сезон Екипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) от вътрешността на страната ще се включат в започналите от началото на летния туристически сезон проверки по Българското черноморие. Акцентът ще е върху курортите по южното крайбрежие. Инспекторите ще проверяват туристически обекти, като ще следят дали предлаганите услуги […]

Отмениха регистрацията на марка Thomapyrin

Отмениха регистрацията на марка Thomapyrin

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка Thomapyrin, рег. №577727, собственост на фирма Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана. Отменянето има действие от 14.10.2003г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013