hfhfhfhfhfh

Дневен архив: август 20, 2013

УНСС преобразува Центъра по интелектуална собственост в Институт по интелектуална собственост и лидерство

УНСС преобразува Центъра по интелектуална собственост в Институт по интелектуална собственост и лидерство

С решение на Академичния съвет на УНСС от 10 юли 2013 г. Центърът по интелектуална собственост се преобразува в Институт по интелектуална собственост и лидерство. Центърът по интелектуална собственост е създаден с решение на Академичния...

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО

През годините на преход към пазарна икономика у нас в световната икономика настъпиха значителни промени в структурата на активите на МСП, които реализират работни места, конкурентоспособност и високо заплащане на труда. По думите на...

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от Бизнес Каталог ЕООД Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бизнес Каталог” ЕООД и наложи имуществена...

Проверки по морето в разгара на летния сезон

Проверки по морето в разгара на летния сезон

Усилени проверки по морето в разгара на летния сезон Екипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) от вътрешността на страната ще се включат в започналите от началото на летния туристически сезон проверки по...

Отмениха регистрацията на марка Thomapyrin

Отмениха регистрацията на марка Thomapyrin

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка Thomapyrin, рег. №577727, собственост на фирма Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за...