Архив: 16 авг. 2013

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги в гр. Русе Комисията за защита на конкуренцията установи забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги на Автогара-Юг в гр. Русе. КЗК предяви на „Транском Автогара“ ЕООД и „Галис Автогара“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 […]

Производство срещу Екобулпак

Производство срещу Екобулпак

Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство срещу Екобулпак Производство № КЗК/844/2013 На 18.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на „Екопак България“ АД срещу „Екобулпак“ АД с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ) може да е […]

Отмениха регистрацията на марка МИС СОФИЯ

Отмениха регистрацията на марка МИС СОФИЯ

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС СОФИЯ, рег. №48272, собственост на фирма „МОДЕЛ ПУУЛ” ООД, Варна, във връзка с чл.25 от ЗМГО. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклама, управление на търговски сделки Клас 41 – организиране на конкурси […]