Архив: 14 авг. 2013

Европейският парламент вече пише и на кирилица

Европейският парламент вече пише и на кирилица

След повече от година усилия, службите на Европейския парламент вече са успели да адаптират сложната електронна система за създаване на документи към буквите на кирилицата. Така вече е възможно не българските имена да се транскрибират в съответствие с правилата, изготвени от Българската академия на науките. Вече ще е възможно всички нови документи да излизат изцяло […]

Валмарк предяви иск към свои конкуренти

Валмарк предяви иск към свои конкуренти

Фармацефтичната компания Валмарк предяви иск към свои конкуренти Производство № КЗК/828/2013 На 16.07.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство, по искане на  „Валмарк България“ ЕООД срещу „Неофарм Интернешънъл“, „Неофарм Ексим“ и „Неофарм Трейдинг“ и „Сана – С“ ЕООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция. Нелоялна конкуренция по смисъла на Закона за защита […]