Европейският парламент вече пише и на кирилица

След повече от година усилия, службите на Европейския парламент вече са успели да адаптират сложната електронна система за създаване на документи към буквите на кирилицата. Така вече е възможно не българските имена да се...