Архив: 05 авг. 2013

Mарка АГРЕСИЯ с отменена регистрация

Mарка АГРЕСИЯ с отменена регистрация

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка АГРЕСИЯ/AGRESSIA , рег. №6702Y – комбинирана, собственост на „ФЪРСТ ПАТЕНТ ЕНД МАРК ОФИС” ЕООД, София. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклами, управление на търговски сделки, търговска администрация, административни дейности, аранжиране на витрини, излагане […]

Летище София в злоупотребява

Летище София в злоупотребява

Летище София в злоупотребява с господстващо положение на пазара КЗК обвини Летище София в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Летище София” ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21, т. 1, ЗЗК под формата на злоупотреба с господстващо положение, осъществено чрез ценова политика по налагане на необосновано ниски цени […]