Публикуван Регламент 608/2013 за права на интелектуална собственост

Новият регламент, целящ засилване от страна на митническите органи на прилагането на права на интелектуална собственост, вече е публикуван. Регламент 608/2013, наред с други разпоредби, ще разшири списъка с възможни нарушения на интелектуална собственост,...