Архив: 17 юли 2013

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България. Анализът изследва характеристиките и функционирането на всяко от нивата на вертикално интегрирания пазар на електроенергия, като се съсредоточава върху проблемите, които биха могли да възпрепятстват развитието на свободен и конкурентен […]