hfhfhfhfhfh

Месечен архив: март 2013

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията, които са й възложени по силата на Закона Във връзка с отправените в публичното пространство призиви към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) „да се самосезира и...

Юрисдикционни въпроси, свързани с нарушени авторски права

Юрисдикционни въпроси, свързани с нарушени авторски права

Две решения от миналата година, постановени от Съда на Европейския съюз разглеждат правни въпроси, възникващи от нарушение на авторски права или права върху търговски марки. В рамките на ЕС, юрисдикцията е периодично повтарящо се...

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

Анкета за удовлетвореност на потребителите 2012

Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM вече провежда своята Анкета за удовлетвореност на потребителите, покриваща дейностите на Ведомството през 2012г. Анкетата е част от ангажимента на OHIM да подобрява качеството на своите услуги...

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо...

Euroclass вече носи името TMclass

Euroclass вече носи името TMclass

Глобалният инструмент за класификация Euroclass вече е с променено име – TМclass. Инструментът е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на OHIM. Решението за тази промяна...

СТОКИ И НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСНОСТИ

СТОКИ И НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСНОСТИ

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ КЗП ПРЕДЛАГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИ ГРУПИ СТОКИ И НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ОПАСНОСТИ Детско облекло с връзки В тази група стоки попадат всички видове дрехи – спортни комплекти, панталони, поли, блузи, детски бански...

Хармонизация на материалното патентно право

Хармонизация на материалното патентно право

За подпомагане на процеса на хармонизация на материалното патентно право по инициатива на Европейското патентно ведомство през юли 2011 г. е свикана среща на представители на патентните ведомства на Дания, Франция, Германия, Япония, Обединеното...