hfhfhfhfhfh

Дневен архив: януари 24, 2013

EPO и USPTO стартират Кооперативна патентна класификация

EPO и USPTO стартират Кооперативна патентна класификация

ЕРО и патентното ведомство на САЩ (USPTO) стартираха схема за „Кооперативна патентна класификация“ (КПК) – глобална класификационна система за патентни документи. Системата е резултат от партньорство между EPO  и USPTO в техния общ стремеж...

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Резултати от проведения на 17.12.2012 г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни

Издържали писмения изпит кандидати: Милена Стоянова Димитрова Момчил Йорданов Златарев Андон Атанасов Настев Станислав Тодоров Велчев Стела Андреева Андреева Боян Борисов Пиперов Христо Пламенов Райчев Деян Вълчев Иванов Стоян Иванов Сираков Пламена Петрова Попова...

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Резултати от проведения на 14.12.2012г. писмен изпит за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели

Издържали писмения изпит кандидати: 1. Ралица Веселинова Заякова-Крушкова 2. Стоян Иванов Сираков 3. Димитър Атанасов Батаклиев 4. Христина Николаева Габровска 5. Николай Петров Игнатов 6. Севдалина Иванова Дрехемова

Патентоване на изобретения в областта на козметиката

Патентоване на изобретения в областта на козметиката

Европейското патентно ведомство организира на 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България дискусия на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”. На срещата могат да участват специалисти...