Архив: 18 ян. 2013

Списък на специалисти, които могат да се назначават в изпитните комисии за провеждане на изпити за представители по Индустриална собственост утвърден със заповед № 696 / 29.10.2012 г.

Списък на специалисти, които могат да се назначават в изпитните комисии за провеждане на изпити за представители по Индустриална собственост утвърден със заповед № 696 / 29.10.2012 г.

Зорка Милева – Патентно ведомство Цанка Петкова – Патентно ведомство Бойка Спасова – Патентно ведомство Венета Шамандура – Патентно ведомство Венета Василева – Патентно ведомство Мариана Цвяткова – Патентно ведомство Магдалена Радулова – Патентно ведомство Златина Бучукова – Патентно ведомство Мая Филипова – Патентно ведомство Методи Шамов – Патентно ведомство Вася Германова – представител по […]

Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми

Насоки за съответствие на корпоративните програми с правилата на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията прие Насоки относно корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Целта на документа е да помогне на бизнеса да разбере ползите от създаването на такива програми и да насърчи ръководния състав на компаниите да ги разработва и приема. Наред […]