Архив: 17 Дек. 2012

Опасност от незаконни пестициди – голяма конференция на OHIM

Опасност от незаконни пестициди – голяма конференция на OHIM

В края на ноември, Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост и Европол проведоха съвместна конференция в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни във връзка с използването на незаконни пестициди. Конференцията бе съорганизирана със съдействието на Европейската комисия, Евроюст, Звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз и OLAF, Европейска служба за […]