Иран стартира електронна система за заявки на търговски марки

Иранският регистър за търговски марки пусна в действие електронна система за заявки на търговски марки на 18 ноември 2012, която позволява заявките за търговски марки да бъдат подавани „онлайн”. Това развитие следва успешното въвеждане...