Архив: 10 Дек. 2012

Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн

Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)   „Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 19, параграф 1 — Промишлен дизайн на Общността — Нарушение или заплаха от нарушение на правото върху промишлен дизайн — Понятие „трети лица“ По дело C‑488/10 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante y № 1 de Marca Comunitaria […]