Архив: 07 Дек. 2012

Колективен иск към GLOBUL

Колективен иск към GLOBUL

Комисията за защита на потребителите предяви колективен иск към GLOBUL Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ТО, VI-11 състав по т.д.№ 1052/2010г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 […]

Съмнения за липса на прозрачност и предизвестеност в предстоящите изпити за представители по индустриална собственост

По данни на националния портал за интелектуална собственост IP Bugaria, организацията на изпита за представители по индустриална собственост, протича в грубо нарушение на Инструкцията за провеждането му и общоприетите норми в обществото и ЕС за прозрачност и липса на съмнения за предизвестеност. Така например до момента не е известен, укрива се или по-точно липсва списъка […]