Архив: 06 Дек. 2012

Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на марки, географски означения и промишлен дизайн

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишления дизайн, допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 17.12.2012 г. съгласно заповед №699/29.10.2012 г. 1. Андон Атанасов Настев 2. Валери Валериев Пенев 3. Христо Пламенов Райчев 4. Елена Емилова Маринова 5. Петя Светозарова Петрова 6. Ирина Веселинова […]

Kандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретения и полезни модели , допуснати до писмен изпит, който ще се състои на 14.12.2012 г съгласно заповед 699/ 29.10.2012. г 1. Ралица Веселинова Заякова – Крушкова 2. Валери Валериев Пенев 3. Елена Емилова Маринова 4. Венцислава Христова Раева 5. Емил Александров Георгиев 6. […]