Архив: 05 Дек. 2012

Частните патентни представители - извън Селскостопанска академия

Частните патентни представители – извън Селскостопанска академия

Странна наредба на Селскостопанска академия въвежда несъществуваща категория патентни представители – според наредбата  научните работници и институти от Академията трябва да не използват услугите на частни патентни представители, което предполага, че трябва да се използват услугите на „НЕ Частните патентни представители“, които може би са „държавни“ или „селскостопански“. Интересно е това схващане на Селскостопанска академия […]

Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права

Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права

Преюдициално запитване, отправено от Svea hovrätt (Швеция) на 18 октомври 2012 г. - Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd и Madelaine Sahlman/Retreiver Sverige (Дело C-466/12) Език на производството: шведски

Преюдициално запитване, отправено от Svea hovrätt (Швеция) на 18 октомври 2012 г. - Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd и Madelaine Sahlman/Retreiver Sverige (Дело C-466/12) Език на производството: шведски