Архив: октомври, 2012

Въведение в авторското и сродните му права за малки и средни предприятия

Въведение в авторското и сродните му права за малки и средни предприятия

Авторското право дава възможност на създателите на компютри и иновации,композитори, артисти и т.н възможността на закрила на техните произведения или творби (филми, скулптури, програми). Изключителните права, които получава автора, му позволяват да контролира икономическата употреба на произведенията си и да получава заплащане за това. Авторското право обезпечава на свои ред също и редица ,,неимуществени права”. […]

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 628/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut (ЗГУ)]
Глоба за предлагане на услуги под себестойност

Глоба за предлагане на услуги под себестойност

Тера Комюникейшънс АД с глоба за предлагане на услуги под себестойност Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна „Тера Комюникейшънс” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 209 625 лв. КЗК счита, че ответното дружество е нарушило ЗЗК, като е със сключило […]

Неравноправни клаузи на дружества за електрическа енергия

Неравноправни клаузи на дружества за електрическа енергия

Неравноправни клаузи на дружества за електрическа енергия са обявени от ВКС за нищожни Върховният касационен съд обяви за нищожни клаузи в общите условия на „Е. ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД и „Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ” АД, с което потвърди позицията на Комисията за защита на потребителите (КЗП), че конкретните текстове дават по-големи права на търговеца за сметка […]

Имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС

Имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС

КЗК наложи имуществена санкция на ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС Дата на решение: 16.10.2012 г. Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 от Решението) – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; постановява незабавно изпълнение(на Решението по т. 2) – “ ТЕРАКОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД; установява, че не е извършено нарушение() – […]

Вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания - Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания – Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Европейската комисия изготви РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 588/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]. Пълния текст на документа е публикуван в IP Bulgaria.bg/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) №588-2012 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2012 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]
КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак за увреждане доброто име на конкурент Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна „Екобулпак” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 274 460 лв. Производството е образувано по искане на “Импакт Корпорейшън” АД, конкурент на ответното дружество при разделното събиране, рециклиране […]

Глобален иновационен индекс 2012

Глобален иновационен индекс 2012

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.

Инвестирането в иновации по време на криза е съществено важно.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2012 година

Европейската комисия изготви РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 635/2012 от 27 юни 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vadehavsstude (ЗГУ)]. Пълния текст на документа е публикуван в IP Bulgaria.bg/ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.