Архив: април, 2012

КЗК - забрана за нелоялна конкуренция

КЗК – забрана за нелоялна конкуренция

По искане на „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ“ АД на 26.04.2012 г. комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „КОНСЕРВИНВЕСТ“ ООД с предмет забрана за нелоялна конкуренция. По искане на „Стадекс България“ ООД на 19.04.2012 г. комисията за защита на конкуренцията образува производство срещу „Карат – ДПИ – Димитър Иванов“ с предмет забрана за нелоялна конкуренция. По […]

Световен ден на интелектуалната собственост - на фокус иноватори мечтатели

Световен ден на интелектуалната собственост – на фокус иноватори мечтатели

Световният ден на интелектуалната собственост се провежда всяка година на 26 април. Събитието е създадено от Световната организация за интелектуална собственост през 2000 г., „за да се повиши осведомеността за това как патенти, авторски права, търговски марки и дизайни имат въздействие върху ежедневния живот“ и „да празнуват творчеството и приноса на творци и новатори за […]

Academic Entrepreneurship, Innovations and Bulgaria

Academic Entrepreneurship, Innovations and Bulgaria

Ivan Chalakov is Associate Professor of Sociology in Plovdiv University “Paisii Hilendarski” and at the same time is the head of the Group for research of technologies at the Institute of Sociologies in BAS (Bulgarian Academy of Sciences). His research interests are in the field of sociology of science and technologies and economics of the […]

Финландия и Латвия се присъединиха към TMview

Финландия и Латвия се присъединиха към TMview

Търговски марки от патентните ведомства на Финландия и Латвия вече са добавени в базите данни на инструмента за търсене на търговски марки TMview, който предлага свободен достъп до заявени и регистрирани търговски марки от няколко водещи ведомства по интелектуална собственост. Последното разширение на TMview прави общия брой организации, предоставили данни, на деветнадесет. Освен Финландия и […]

“Search9”- нов инструмент за търсене

“Search9”- нов инструмент за търсене

Search9 – нов инструмент при изготвянето на доклади от търсене из бази данни в Общността, бе въведен във Ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM). Инструментът поддържа и Виенската класификация и търсения по страни. Програмата е внимателно подготвена за OHIM и представя OSA (OHIM Similarity Algorithm) като инструмент за търсене. Краткосрочната цел е да се автоматизират […]

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати

Kартелно споразумение на пазара на касови апарати КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 503 280 лв. на Датекс” ООД, 155 844 лв. на Дейзи Технолоджи” ЕООД, 82 512 лв. на „Тремол” ООД и 257 928 лв. на „Елтрейд” ООД за […]

148 обаждания на телефон на потребителя

148 обаждания на телефон на потребителя

148 обаждания на телефон на потребителя през Великденските празници 148 граждани потърсиха Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на Великденските празници (13-16 април) чрез Националния телефон на потребителя 0700 111 22. По-голямата част от обажданията на потребителите са свързани с молба за консултация как да постъпят със стока, която е проявила дефект. Друга […]

Патентното ведомство на Р. България организира курс

Патентното ведомство на Р. България организира курс

От 28 май до 27 юни 2012 г. Патентното ведомство на Р. България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост. Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхваща […]

„Войната” между Facebook и Yahoo ескалира

„Войната” между Facebook и Yahoo ескалира

Пред Съда в Сан Франциско, САЩ, е подаден насрещен иск от Facebook срещу Yahoo, с който социалната мрежа защитава собствените си патенти и твърди, че Yahoo нарушава някои от патентите на Facebook. В свое изявление, главният юрисконсулт на Facebook, Ted Ullyot, казва: „От самото начало, казахме, че ще се защитаваме активно срещу съдебния иска на […]

OHIM Годишен доклад 2011

OHIM Годишен доклад 2011

Годишният доклад на ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM 2011) за 2011г. вече е публикуван и е достъпен на сайта на организацията. Докладът е представен в онлайн мултимедиен формат, включващ видео интервюта екипа на OHIM, потребители и членове на НПО и други международни организации. Включени са и графики и диаграми, илюстриращи на най-значимите факти и цифри […]