Архив: февруари, 2012

КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобие Престиж-96

КЗК разреши Сабтоун Инвестмънтс да придобие Престиж-96

Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на пряк самостоятелен контрол от страна на Сабтоун Инвестмънтс С.а.р.л., Люксембург, върху „Престиж-96” ООД, гр. Велико Търново. КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. „Престиж-96” ООД произвежда и продава широка гама висококачествени предварително опаковани хранителни продукти, покриващи част от основните групи захарни изделия, произвеждани на […]

Имитация на детски шампоан „ПА-ПА”

Имитация на детски шампоан „ПА-ПА”

През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по искане на «АЛЕН МАК» АД и наложи имуществена санкция за имитация на «ТИ ЕЙЧ ЕС КОЗМЕТИКС» ЕООД, Пловдив, в размер на 143 220 лв. Проучването установи, че ответното дружество произвежда и разпространява в България и Русия детски шампоан „Адвенчър”, който наподобява марката и цялостния […]

Какво представлява Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)?

Какво представлява Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА)?

Официален отговор на Европейската комисия За какво се отнася АСТА? С АСТА ще се подпомогне сътрудничеството между държавите за по-ефективна борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост (ПИС). АСТА е от ключово значение за предприятията с бизнес в световен мащаб. Често много от тях са жертва на нарушения и кражби на техните авторски права, […]

Иноватори мечтатели...

Иноватори мечтатели…

26 април, 2012 По време на тазгодишния Ден на Интелектуалната собственост ще бъде обърнато специално внимание на иноваторите мечтатели. Зад всяко велико изобретение, артистично или технологично, стои човешка история – приказка, в която се отварят нови пътища в резултат на любопитство, проницателност или решителност на личността. Момчешкото възхищение на Братята Райт от летенето води до […]

ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция

ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция

ВАС отмени решение на КЗК за налагане на санкция за непредоставяне на информация Във връзка с извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво през 2011 г., Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от «Петрол» АД. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗК, лицата, […]

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за представителите по индустриална собственост

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за представителите по индустриална собственост

Изработен е проект на Постановление на Министерския съвет на Република България за изменение и допълнение на Наредба за представителите по индустриална собственост (НПИС). Проектът е изготвен с оглед необходимостта от привеждането на НПИС в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с  чл.49 от Договора за функциониране на Европейския съюз и чл. 14, пар.1 […]

Словения и САЩ се присъединяват към EuroClass

Словения и САЩ се присъединяват към EuroClass

Словенското Ведомство за Интелектуална Собственост (SIPO) и Ведомството на САЩ за Търговски марки и Дизайни (US-PTO) вече са членове на проекта EuroClass, след като присъединяването им стана факт на 11 февруари, тази година. ОТ Ведомството за европейски марки и дизайни с удоволствие наблюдават растящия брой ведомства, присъединяващи се към класификационния проект EuroClass. Общият брой, участващи ведомства […]

Професор Камен Веселинов днес навършва 66 години

Професор Камен Веселинов днес навършва 66 години

Националният портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg честити навършването на 66 години на Председателя на Патентно Ведомство – Професор Камен Веселинов като му пожелава здраве, щастие и много нови творчески постижения. Опититът на професор Веселинов и неговите постижения в областта на образованието и създаването на международен обмен на студенти и учени е пионерски.

Нарушения при доставките на лекарства

Нарушения при доставките на лекарства

КЗК започва предварително проучване по сигнали за извършени нарушения при доставките на лекарства Комисията за защита на конкуренцията ще проучи пазарите на доставки на лекарствени продукти към болнични заведения, Министерство на здравеопазването и НЗОК. Сигнал за нарушение в тази насока беше получен и от г-н Мартин Димитров и г-н Ваньо Шарков Ще бъде извършен предварителен […]

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН

ВАС отмени санкция на Е.ОН Продажби АД През м. март 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че Е.ОН България Продажби АД необосновано е отказало да доставя електрическа енергия в имота на „Готар Инвестмънт” ООД, като напълно блокира дейността му в цех в гр. Нови Пазар, в периода 11.09.2008 г. – 29.11.2009 г., по […]