Архив: 17 юли 2011

Промяна в управлението на правата върху интелектуална собственост в Гана

Промяна в управлението на правата върху интелектуална собственост в Гана

На 6 юли в Акра, Гана бяха приети структурни индикатори за модернизация на правата върху интелектуална собственост в страната в съответствие с най-добрите международни практики. Те включват осигуряването на трансфер на технологии между ключовите заинтересовани страни по операции свързани с правата върху интелектуалната собственост, създаването на възможности за иновации с цел увеличаване производителността и улесняване […]