Промяна в управлението на правата върху интелектуална собственост в Гана

На 6 юли в Акра, Гана бяха приети структурни индикатори за модернизация на правата върху интелектуална собственост в страната в съответствие с най-добрите международни практики. Те включват осигуряването на трансфер на технологии между ключовите...