Архив: 03 юли 2011

Постановление № 151 от 30 май 2011 г. за приемане на Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения

На основание чл. 38г, ал. 11 от Закона за марките и географските означения МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения. НАРЕДБА за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения Раздел І […]

San Francisco Giants – конфискувани сувенири за благотворителни цели

По време на San Francisco Giants’ World Series run миналата година. Служители на U.S. Immigration and Customs Enforcement конфискуваха около 2 400 боя фалшиви сувенири, сре които фланелски, шапки и други. Според агент Anthony Ho участващ в разследването, конфискуваните стоки са на стойност около $150,000. Всички конфискувани стоки ще бъдат предадени за благотворителни цели. Стоките са предадени на благотворителната […]

Съветник на Европейския съд с положително становище относно удължаване отрицателния срок на Сертификат за допълнителна закрила

Съветник на Европейския съд с положително становище относно удължаване отрицателния срок на Сертификат за допълнителна закрила

NautaDutilh John Allen, Paul van Dongen и Liesbeth Weynants European Union 10 юни 2011 Вчера, Генерален адвокат Бот представи становището си по дело C-125/10 на Merck Sharp & Dohme vs Патентно ведомство на Германия. Резюме на делото Merck Sharp & Dohme (MSD) е собственик на Европейски патент за медицински продукт, съдържащ съединението sitagliptine. Заявката за […]