Архив: декември, 2010

Пълен провал с предоставянето на българската база данни за търговски марки в Европа и света

Пълен провал с предоставянето на българската база данни за търговски марки в Европа и света

Патентно ведомство предоставя различна информация за европейските бази данни и на българския бизнес.

Патентно ведомство предоставя различна информация за европейските бази данни и на българския бизнес.
BAYER иска допълнителна патена закрила за Cliprofloxacin

BAYER иска допълнителна патена закрила за Cliprofloxacin

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLS-CHAFT  е подал искне за получаване на допълнителна патена закрила за лекарствения продукт Cliprofloxacin.