hfhfhfhfhfh

Месечен архив: септември 2010

БАРКОД ЗАЩИТАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Британска фирма е създала софтуерно приложение, което по нов и уникален начин защитава интелектуалната собственост. Новата система поставя дигитален код на писмени и визуализирани идеи, планове и различни творчески произведения, за да се обозначи...

Студент печели конкурс, промотиращ защитата на интелектуална собственост с ЧУЖДА разработка

Тайвански студент е спечил конкурса Protect Copyright Design Contest с дизайн на хартиен самолет, който пада рязко поради пречупена опашка. За негово съжаление обаче, във Ведомството по интелектуална собственост е постъпил сигнал, че студентът...

СПЕЦИАЛНА БАНКА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Частният акционерен фонд Infinity Group е основал първата в света Банка за интелектуална собственост (IP Bank), която е със седалище в Суджоу, Китай, за да се подпомогне финансирането на търговското използване на интелектуалната собственост...

АКТ ЗА РЕВИЗИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ) ОТ 5 ОКТОМВРИ 1973 Г., ПОСЛЕДНО РЕВИЗИРАНА НА 17 ДЕКЕМВРИ 1991 Г.)

(Ратифициран със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г. – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) Издаден от Патентното ведомство на Република Българи Обн. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г....

КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТИ (ЕВРОПЕЙСКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦИЯ)

ПРЕАМБЮЛ Договарящите страни, желаейки да укрепят сътрудничеството между европейските страни в областта на закрилата на изобретенията, желаейки такава закрила да може да се получава в тези страни чрез една-единствена процедура по издаване на патенти...

Излезе от печат актуалното издание на сборника Интелектуална собственост – част II“ на издателство „Сиби“

Изданието съдържа нормативни актове, регламентиращи закрилата на изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, сортовете растения и породите животни. Поместени са основните европейски регламенти, които уреждат закрилата...

Име на телевизионно предаване – търговска марка

Колко важно е навременното вземане на мерки за защита на интелектуалната собственост доказва още веднъж проверка на в. Труд. Член на екипа е научил, че миналата година Слави Трифонов е регистрирал на свое име...

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ОТКАЗВА ДА СПАЗВА СРОКОВЕ

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ОТКАЗВА ДА СПАЗВА СРОКОВЕ

Патентно ведомство на Република България отказва да спазва законно установените срокове. С писмо 70-00-9608 от 13.09.2010г ни информира: „Що се отнася до изпълнението на законово определените срокове, Ви информирам, че в правото съществуват няколко...

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Април 1998г. Раздел I – Дефиниции Член 1 По смисъла на този акт да се счита: (i) „настоящата конвенция“: този акт (от 1991 г.) на Международната конвенция за закрила...