Архив: 23 май 2010

НОВ ФОРУМ НА WIPO

НОВ ФОРУМ НА WIPO

Тази седмица WIPO пусна в действие нов онлайн форум, чиято цел е да предизивика споделянето на идеи и достигането до консенсус относно международни мерки за подобряване достъпа до защитени обекти на авторското право на хора с увредено зрение. На форума (www.visionip.org/forum), който ще остане отворен до 20 юни 2010г., се възлагат надежди да стимулира дебати […]

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИО РАЗНООБРАЗИЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И БИО РАЗНООБРАЗИЕ

В свое изказване по случай Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, Генералният директор на WIPO Франсис Гъри наблегна на ангажимента, който Организацията е поела да спомогне за това, интелектуалната собственост да играе позитивна роля в опазването на биоразнообразието и в споделянето на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси. Специален комитет, подразделение на […]