Асоциация на собствениците на търговски марки в България, спомоществувател на конкурса Български награди за уеб 2010

Конкурсът Български награди за уеб 2010 се провежда с подкрепата на: Асоциация на собствениците на марки в България, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, АСТЕЛ, БАИТ, БАР, БАЛИП, AIESEC, Need.Bg, Web&Events, Digitrace.bg, БХРА, BMG – Оторизиран дистрибутор...