Възможно е Произведено в да стане задължителна част от етикетите на дрехите

Европейският парламент настоява етикетите Произведено в задължително да се слагат на дрехите, които се продават в Европа, за да се гарантира, че потребителите не се подвеждат от етикети, които внушават, че дадена дреха е...