hfhfhfhfhfh

Месечен архив: февруари 2009

Шесто преработено и допълнено издание на книгата – Авторско право и сродните му права

Шесто преработено и допълнено издание на книгата – Авторско право и сродните му права

Георги Саракинов

Авторско право и сродните му права в Република България

шесто преработено и допълнено издание

ISBN 978-954-730-558-8

страници: 392

година на издаване: 2009

цена: 15.90 лв.

Промяна на практиката на OHIM при претенции за приорите за RCD

Промяна на практиката на OHIM при претенции за приорите за RCD

Променя се практиката при разгелждане на искане за признаване на приоритет при RCD. Отделът по дизайн на OHIM спира да прави експертиза относно дали обекта от приоритетното свидетелство и новата заявка са идентични. Ще...

Мотиви към предложенията за промяна на предлагания от Патентно ведомство Законопроект

Мотиви към предложенията за промяна на предлагания от Патентно ведомство Законопроект

 Член 11 –Предлагаме промените в т. 8  и новата т. 9 да отпаднат, тъй като не е ясен смисълът и необходимостта от тези  разпоредби. Въвеждането на неопределеното понятие „особен обществен интерес” създава риск за...

ЕПВ предоставя достъп до дигиталната библиотека за традиционното познание на Индия

ЕПВ предоставя достъп до дигиталната библиотека за традиционното познание на Индия

На 11.02.2009г. в Мюнхен правителството на Индия и ЕПВ подписаха споразумение, което дава възможност на ЕПВ да проверява – Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) (дигитална библиотека за традиционно познание). Договорът дава на експертите on-line достъп...

Нова и подобрена система за on-line filing от 1-ви февруари

Нова и подобрена система за on-line filing от 1-ви февруари

Новата CTM e-filing система стартира от 1-ви февруари, като осигурява по-бързо и лесно подаване на заявки. Повече от 80 % от заявителите на Марки на общността използват on-line системата, за да подадат своите заявки....