Архив: януари, 2008

Национални патентни ведомства

Национални патентни ведомства

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АВСТРИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АВСТРАЛИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЗЪРБЕЙДЖАН ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЛБАНИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АРЖЕНТИНА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА АЛЖИР ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЕЛГИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЕЛАРУС ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БОСНЯ И ХЕРЦЕГОВИНА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БРАЗИЛИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА БЪЛГАРИЯ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА ВИЕТНАМ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА ГЕРМАНИЯ ПАТЕНТНО […]

Mr.Ulrich Joos: Acceleration and streamlining of proceedings we expect from the shift to further processing

Mr.Ulrich Joos: Acceleration and streamlining of proceedings we expect from the shift to further processing

On the December 13, 2007 the amended EPC 2000 entered into force. The changes aim to make the system more flexible and effective, in line with the economic development and adequate to the users’ needs. We wanted to know more about the most important amendments and how they will reflect on the processes in the […]

Улрих Юус: Ние очакваме, че промените в някои процедури ще доведат до ускоряване и модернизиране на процесите

Улрих Юус: Ние очакваме, че промените в някои процедури ще доведат до ускоряване и модернизиране на процесите

На 13 декември 2007 година влязоха в сила измененията в Европейската патентна конвенция. Целта на тези промени е да направи европейската патентна система по-гъвкава и ефективна, съобразена с развитието на икономиката и отговаряща на нуждите на ползвателите. За да разберем кои са най-важните изменения в този основополагащ документ и как те ще се отразят на цялостните процеси в системата, екипът на Ай Пи България се обърна с въпроси директно към Европейското патентно ведомство в Мюнхен. Оттам г-н Улрих Юус, юрист в Дирекция "Международни правни въпроси" бе изключително любезен да ни даде изчерпателни отговори.

На 13 декември 2007 година влязоха в сила измененията в Европейската патентна конвенция. Целта на тези промени е да направи европейската патентна система по-гъвкава и ефективна, съобразена с развитието на икономиката и отговаряща на нуждите на ползвателите. За да разберем кои са най-важните изменения в този основополагащ документ и как те ще се отразят на цялостните процеси в системата, екипът на Ай Пи България се обърна с въпроси директно към Европейското патентно ведомство в Мюнхен. Оттам г-н Улрих Юус, юрист в Дирекция "Международни правни въпроси" бе изключително любезен да ни даде изчерпателни отговори.
Фантоми предлагат регистрация на марки и патенти

Фантоми предлагат регистрация на марки и патенти

В последните няколко години значително се повиши ролята и значението на интелектуалната собственост. Все повече компании се грижат за своите нематериални активи и се стремят те да бъдат добре защитени чрез съответните регистрации в националните патентни ведомства или международните организации, отговарящи за това. Бизнесът се разраства, но с това се появяват и мошенически фирми, които […]

Ина Килева: Трябва по адекватен начин да разясним на хората, че няма малка и голяма кражба, няма малък и голям закон и всички права следва да бъдат защитени

Ина Килева: Трябва по адекватен начин да разясним на хората, че няма малка и голяма кражба, няма малък и голям закон и всички права следва да бъдат защитени

За предизвикателствата пред Световната организация за интелектуална собственост, за важността и значението на интелектуалната собственост, за необходимостта от уважение към труда на твореца и за защитата на авторските права в Интернет със заместник-министъра на културата г-жа Ина Килева разговаря Елица Ценова Г-жо Килева, в края на март в Женева Вие се срещнахте с Генералния директор […]

Иван Токаджиев: Винаги имам самочувствие, когато представям българското изкуство

Иван Токаджиев: Винаги имам самочувствие, когато представям българското изкуство

Участници: Иван Токаджиев, заместник министър на културата и Елица Ценова, представител на IP Bulgaria Място на срещата: дворецът Порча,  един от най-красивите дворци в австрийската столица, намиращ се на известната Херангасе 23. Поводът: представянето на изложбата “Съвременна българска живопис:пластично/концептуално 2000-2005г”, посветена на присъединяването на България към Европейския съюз. Разговорът: започна от картините и красотата на […]