Архив: декември, 2007

Antony Taubman: The focus will fall increasingly on empirical analysis, on more clearly defined technical issues, and on finding practical, workable solutions that deliver actual public welfare gains in these areas

Antony Taubman: The focus will fall increasingly on empirical analysis, on more clearly defined technical issues, and on finding practical, workable solutions that deliver actual public welfare gains in these areas

Our interview with Antony Taubman, Acting Director and Head of the Global Intellectual Property Issues Division of World Intellectual Property Organization is about his opinions for the passed year and his optimistic expectations about the new 2008. How would you estimate the passing 2007 year? Was it successful for the WIPO and particularly for your […]

Matthew Bryan: The PCT assembly approved further amendments of the PCT regulations which establish a supplementary international search system to enable PCT applicants to find additional relevant prior art at an early stage and in additional languages

Matthew Bryan: The PCT assembly approved further amendments of the PCT regulations which establish a supplementary international search system to enable PCT applicants to find additional relevant prior art at an early stage and in additional languages

Experts from the PCT Legal Division in WIPO have worked hard during the whole year and now they can enjoy the fruitful results of their work. They have also great expectations for the forthcoming year because some very important and ambitious projects are expected to finish. More information- directly from Matthew Bryan, Director, PCT Legal […]

Антъни Таубман: През 2008 година фокусът ще бъде върху емпиричните анализи, точното дефиниране на техническите проблеми и намиране на практически, работещи решения, които действително допринасят за благополучието на хората

Антъни Таубман: През 2008 година фокусът ще бъде върху емпиричните анализи, точното дефиниране на техническите проблеми и намиране на практически, работещи решения, които действително допринасят за благополучието на хората

Равносметка на изминалата година и оптимистичен поглед към новата 2008 са основните акценти в интервюто на Ай Пи България с г-н Антъни Таубман , изпълнителен директор на Дирекция „Глобални въпроси на интелектуалната собственост“ към Световната организация за интелектуална собственост в Женева. Как оценявате отминалата година? Беше ли тя успешна за Световната организация за интелектуална собственост […]

Mrs. Geidy Lung: We will endeavor to provide a productive forum for member states' to update the rights of broadcasters to meet current needs and challenges

Mrs. Geidy Lung: We will endeavor to provide a productive forum for member states’ to update the rights of broadcasters to meet current needs and challenges

As we promised to our readers, we continue to ask representatives of different institutions involved in intellectual property about their opinions and expectations. After Mr. Miranda de Sousa from the OHIM, our guest now is Mrs.Geidy Lung, Senior Legal Officer, Copyright and Related Rights sector in World Intellectual Property Organization. She was very kind to […]

Гейди Ланг: Ние ще се стремим да организираме продуктивен форум за страните-членки, за да се постигнат промени в защитата на правата на излъчващите организации, които да посрещнат съвременните нужди и предизвикателства

Гейди Ланг: Ние ще се стремим да организираме продуктивен форум за страните-членки, за да се постигнат промени в защитата на правата на излъчващите организации, които да посрещнат съвременните нужди и предизвикателства

Продължава нашата серия от интервюта с представители на различни международни организации, работещи в областта на интелектуалната собственост. След г-н Миранда де Соуса от Офиса за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, нашият следващ гост е г-жа Гейди Ланг , старши юрист в правния отдел на Дирекция „Авторско право и сродни права“ в СОИС. Специално за […]

Mr.Miranda de Sousa: My impression is that Bulgaria rose extremely well to the challenge of meeting the accession requirements in the IP field

Mr.Miranda de Sousa: My impression is that Bulgaria rose extremely well to the challenge of meeting the accession requirements in the IP field

It is already December and the Christmas mood is present everywhere. Traditionally, the end of the year is also time to look back at the past year reflecting on what has been done. Was 2007 a successful year? What were the main challenges? What to expect from the forthcoming year? These and other questions IP […]

Миранда де Соуса: Моето впечатление е,че България се справи изключително добре с предизвикателството да посрещне изискванията за присъединяване в областта на интелектуалната собственост

Миранда де Соуса: Моето впечатление е,че България се справи изключително добре с предизвикателството да посрещне изискванията за присъединяване в областта на интелектуалната собственост

Декември е и празничното настроение ни завладява все по-настойчиво. Но по традиция, краят на годината е и време за поглед назад и отчет на извършеното. Доколко успешна е била 2007г., кои бяха основните предизвикателства за преодоляване, какво да очакваме от новата 2008г.- с тези и други въпроси, Ай Пи България се обърна към представителите на различни институции, работещи в областта на интелектуалната собственост.

Декември е и празничното настроение ни завладява все по-настойчиво. Но по традиция, краят на годината е и време за поглед назад и отчет на извършеното. Доколко успешна е била 2007г., кои бяха основните предизвикателства за преодоляване, какво да очакваме от новата 2008г.- с тези и други въпроси, Ай Пи България се обърна към представителите на различни институции, работещи в областта на интелектуалната собственост.