19та Среща на потребителите на OAMI

OAMI19-тата на потребителските групи на OAMI се проведе средата на месец април в централата на ведомството за европейски марки и дизайни (OHIM) в Аликанте. Около двадетет потребителски организации се присъединиха към екипа на OHIM, за да обсъдят широк кръг от въпроси, вариращи от услугите по качество и медиация до инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма.

Дневният ред бе фокусиран и върху конкретни въпроси, поставени от потребителите във връзка с практиката на ведомството, с особен акцент върху 10-тото издание на Ницката класификация, прекратяване процедури по възражение и публикуването на отхвърлени заявки за регистрация на дизайн на Общността.

Тези срещи предлагат идеална платформа за потребителите да се срещнат лице в лице със служителите на OHIM, като в същото време дават възможност на експертите на ведомството за европейски марки и дизайни да са своевременно запознати с мнението на потребителите на услуги.

Във видео репортаж на уеб страницата на OHIM, представители на някои от организациите участнички споделят мнението си относно провелото се събитие.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Източник: OHIM

Може да харесате още...