1,65 милиарда евро ще плати Microsoft за лицензиране патенти на Nokia

imagesСумата от 1,65 милиарда евро, необходима за лицензиране патентите на Nokia (около 30 000 към настоящия момент) в рамките на 10 години е само част от наскоро обявената сделка. Тя покрива всички патенти и заявления към датата на окончателно сключване на договор. Единственото изключение е NSN (Nokia Solutions and Networks). Microsoft вече има сключени лицензионни споразумения с компании като Samsung, Apple, LG, Nortel и Kodak.

Непосредствено след обявяване на „поглъщането“, акциите на Nokia са скочили с над 37% до 5.35 долара. Като част от сделката в компанията ще преминат изпълнителния директор на Nokia Стивън Елоп и няколко други топ мениджъри. Въпреки че е рано да се говори за конкретни нови продукти, екипите са изразили надежда, че пазарният дял ще се увеличи благодарение на по-бързото въвеждане на иновации, качествени продукти и унифициран брандинг.

Надежда Драгомирова


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...