Нови термини, свързани с COVID-19 в базата данни на СОИС

терминиВ терминологичната база данни на СОИС (WIPO Pearl) са добавени около 1500 нови термина, свързани с COVID-19, на 10 езика. Целта е да се улеснят иноваторите да насочват към нови лечения и диагностика на коронавирус с базов набор от термини и техните многоезични еквиваленти. От СОИС се надяват, че по този начин ще насърчат международното сътрудничество и по-лесния достъп до информация в патентни документи и други публични ресурси.

Термините са извлечени предимно от областите на биологията, медицината (особено епидемиология и диагностика) и общественото здраве. Всяка концепция се предоставя на арабски, китайски, английски, френски, немски, японски, корейски, португалски, руски и испански, които са официалните езици на Международната патентна система на СОИС.

Терминологичната база данни на СОИС съдържа общо около 200 000 термина по теми, вариращи от биопестициди, чат ботове и зелена химия до наносателити, квантови изчисления и виртуална реалност. Термините съществуват и в отделен самостоятелен речник на уебсайта на WIPO Pearl. Речникът е разделен по теми и във всяка тема са изброени понятия в зависимост от връзката между тях.

Колекцията от COVID-19 термини е свързана с PATENTSCOPE: търсене с едно кликване стартира или от речника, или от приложението на WIPO Pearl (Linguistic Search или Concept Map Search). Това дава възможност патенти, съдържащи тези термини на някой от 10те езика, да бъдат лесно извлечени. Например потребител може да започне с английски термин и като използва валидираните еквиваленти на термина на други езици, да намери съответен патент на до девет други езика.

Може да харесате още...