15 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

15 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, kzp15 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. На световния ден на потребителите, Председателя на комисията за защита на потребителите направи обръщение към обществото, изразявайки своята  благодарност за активната ви позиция и гражданско участие при разрешаването на общи проблеми в областта на потребителската защита.

Основните права на потребителите като правото на сигурност, правото на информация, правото на информиран избор и правото да бъдат чути са световно признати и са сред най-актуалните теми на съвременността.

През тази година Комисията за защита на потребителите положи усилия да осигури лоялен и безопасен потребителски пазар. Извърши редица секторни анализи и национални кампании, с които да гарантира спазване на законодателството.

На този ден по традиция се поставя на фокус темата за потребителската защита и очертаващите се проблеми, като се представят добрите практики и постигнати резултати.

Ефективната защита на потребителите е общо дело и тя е възможна единствено при наличието на активни потребители и ефективен контрол от държавата върху българския пазар, съобразен с актуалните му потребности и проблеми.

Важно е да си сътрудничим при създаването на среда, в която нарушенията са сведени до минимум и потребителят може да пазарува без разочарование.

Не се колебайте да отстоявате правата си. Вие сте естествения регулатор на пазара.

Веселин Златев

Председател на Комисия за защита на потребителите

Може да харесате още...