148 обаждания на телефон на потребителя

148 обаждания на телефон на потребителя през Великденските празници148 обаждания на телефон на потребителя през Великденските празници

148 граждани потърсиха Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на Великденските празници (13-16 април) чрез Националния телефон на потребителя 0700 111 22.
По-голямата част от обажданията на потребителите са свързани с молба за консултация как да постъпят със стока, която е проявила дефект. Друга част от оплакванията са за разминаване между обявената промоционална цена и действително заплатената на касата, несъответствие на предварително обявения състав и доставения при готова храна за вкъщи и проблеми с доставчици на съобщителни услуги.
По сигналите, по които КЗП има правомощия, са извършени проверки.

На телефона на потребителя постъпиха и оплаквания, свързани с правомощията на други контролни органи. Те са по повод проблеми с електрозахранването, качеството на храни, неиздаване на касови бележки, прекъсване на кабелна телевизия и интернет връзка, изтекъл срок на годност на козметика, закъснение на обществен транспорт и др. В тези случаи дежурният оператор е информирал потребителите за съответния компетентен орган и реда за подаване на сигнал до него.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...