125 години Ведомство за интелектуална собственост в Унгария

ведомство за интелектуална собственостС тържествена гала на 1 март бе отбелязана 125-тата годишнина на Унгарското ведомство за интелектуална собственост (HIPO). Участници в събитието са били Президента на Европейското патентно ведомство Антонио Кампинос, унгарският министър на финансите, представители на унгарското министерство за иновации и технологии, Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO).

За да отбележи повода, ЕПВ изпрати на HIPO копие от първия европейски патент, издаден на унгарски изобретател, преди почти 40 години.

В речта си г-н Кампинос подчерта ролята, която играят иновациите и интелектуалната собственост за създаването на по-здраво и по-устойчиво бъдеще и за стимулиране на икономическия растеж и възстановяване. Той похвали HIPO за работата на институцията в популяризирането на знания и разбиране за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия (МСП), университетите и изследователските мрежи.

Освен това, г-н Кампинос говори за подписването на ново двустранно споразумение за сътрудничество. Негови основни цели ще бъдат подобряване на услугите за иноватори и рестартирането на мрежата от патентни информационни центрове (PATLIB 2.0), чиято мисия ще бъде ускоряване трансфера на технологии.

Унгарското ведомство за интелектуална собственост (HIPO) е централният държавен орган, отговорен за защитата на интелектуалната собственост. Основан е през 1896 г. Министърът на иновациите и технологиите упражнява правото на надзор над ведомството. HIPO покрива своите оперативни разходи от собствени приходи. Управлява своите приходи самостоятелно и ги използва, за да осигури своята дейност.

Президентa на HIPO се назначава и освобождава от министър-председателя на страната. Тримата вицепрезиденти се назначават и освобождават от министъра за иновации и технологии по предложение на президента.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...