10 000 лв. глоба за туроператора, организирал ученическата екскурзия до Испания

10 000 лв. глоба за туроператора, организирал ученическата екскурзия до ИспанияКомисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната по закон санкция на туроператора, организирал ученическата екскурзия до Испания.

Проверката на туроператора, който организира екскурзията на българските ученици в Испания, приключи и има съставен и връчен акт за установени нарушения. Те са свързани с липса на важна информация в преддоговорните отношения, които двете страни са имали по повод тази екскурзия, както и със станалото вече известно несъответствие на това, което е поето като ангажимент от страна на туроператора и случилото се на място в хода на екскурзията.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи максималната по закон санкция на туроператора в този случай – 10 000 лв.
„Не по-малко важно беше и обстоятелството, че Комисията успя да се намеси, след като стана ясно, че има някакъв проблем по този случай, и с активното си присъствие в дните, през които трябваше да се организира и осигури безпрепятственото завръщане на децата обратно в България, смятам, че бяхме доста полезни, за да бъдат осигурени резервации на нощувките, всичко да е наред с транспорта, родителите да са спокойни и да се стигне до тази положителна развръзка.“
На въпрос какво показват резултатите от стартиралите в началото на сезона проверки Комисията за защита на потребителите (КЗП) откроява тенденцията в последните месеци да расте броят на проверките, а броят на нарушенията, макар и с малко, да намалява. Извършваните проверки имат възпитателен характер за търговците, но нарушения се срещат. Заради липса на категоризация временно са затворени около 20 туристически обекта по Черноморието, предимно заведения. Още толкова заповеди са издадени за временно спиране на атракциони и различни съоръжения, разположени в аквапаркове и увеселителни обекти в страната. Проверките на инспекторите са установили, че при тези икономически оператори са липсвали документи, удостоверяващи произхода и техническата изправност на съответното съоръжение, както и важна информация, свързана с неговите характеристики, начин на използването му, задължителните условия за безопасната му употреба. Макар и рядко, проверяващите са се натъквали и на различни проблеми от техническо естество, при които са работили координирано с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която има функции по отношение техническата изправност на подобен тип съоръжения.
Оплакванията в приемните на Комисията за защита на потребителите (КЗП) по морето са свързани предимно с липса на съществена информация относно експлоатацията на различни съоръжения, които са на разположение на туристите на плажа. Тази година инспекторите констатират, както срещани и през други години нарушения като отсъствие на информация за допълнително предлаганите услуги в хотели и липса на цени и грамажи в менютата на някои заведения, също и неосигуряване достатъчно добър достъп на хора с увреждания до туристическите обекти, поради липса на рампи, инвалидни колички и задължителната по закон ниска част на рецепцията. По всички постъпили сигнали се извършват проверки и за констатираните нарушения се налагат санкции.
От началото на сезона са извършени около 2000 проверки в туристически обекти, при които са съставени актове за около 170 нарушения. Всеки месец в КЗП постъпват над 1000 жалби и сигнали, които касаят дейността на различни икономически оператори, с които потребителите имат ежедневни съприкосновения – големи вериги, мобилни оператори, туристически обекти, комуникационна техника, битови уреди и др.

Може да харесате още...