Четвърти форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа

1За четвърта година София събира над 300 експерти по киберсигурност от държавния сектор и бизнеса, представители на водещи компании от секторите: ИКТ, логистика, енергетика и комунални услуги, фармацевтика, финансови организации и банки, неправителствени организации, образователни институции, правоохранителни органи от над 20 държави, международни организации, медии и крайни потребители.

Това е най-голямото регионално събитие бизнес-към-бизнес, бизнес-към-държава, бизнес-към-потребител.

Задайте своите въпроси във връзка с Директивата за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 директно на членове на КЗЛД по време на специализирана сесия в рамките на Четвъртия регионален форум по киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от ЮИЕ, 30 и 31 октомври, ИЕЦ София.

Информирайте се за изискванията, очакваното въздействие върху вашия бизнес и мерките, които могат да ви помогнат да определите рисковете и възможностите, свързани с новите регулации.

РЕГИСТРАЦИЯ

Основни въпроси:

  • преглед на регулацията;
  • получаване на съгласие, права на притежателя на личните данни според GDPR;
  • роля на длъжностно лице по защита на данните и самооценка;
  • автентификация, оторизация и одит;
  • технологични капани и начините за тяхното избягване;
  • административно-наказателна отговорност в областта на защитата на личните данни.

Ще можете да чуете и мнението на експерти в ИТ сигурността и да видите демонстрация на технологии, приложими при защита на електронни активи. В програмата на форума има платени и безплатни семинари.

Програма на форума

Може да харесате още...