Честит празник 24 май!

ipbulgaria 24 may

Кирилицата – третата официална азбука в Европейския съюз, наред с латинската и гръцката.

Честваме великата кауза на светите братя Кирил и Методий и техните петима ученици – Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.
Днес Кирилицата се използва от около 300 милиона души в страните от Източна Европа, Северна и Централна Азия.
Честит ден на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност!

Може да харесате още...