Честит празник 24 май!

Ден на българската азбука, просвета и култура

Кирилицата – третата официална азбука в Европейския съюз, наред с латинската и гръцката.

Честваме великата кауза на светите братя Кирил и Методий и техните петима ученици – Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.
Днес Кирилицата се използва от около 300 милиона души в страните от Източна Европа, Северна и Централна Азия.
Честит ден на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната просвета,
в световните борби върви,
От длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в историята веч,
едно със другите славяни
кръстосай дух със огнен меч!

Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещенни старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет…

Може да харесате още...