Хюндай е сключл споразумения с дилъри

Хюндай е сключл забранени споразумения с дилъри и сервизиХюндай е сключл забранени споразумения с дилъри и сервизи

Комисията за защита на конкуренцията, с определение, предяви на „Индустриал комерс” ЕООД, „Хюндай Лизинг“ ЕАД, „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД, „Кармобил“ ЕООД, „Каби Кар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христов” твърдение за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 от ДФЕС, изразяващо се в забранени споразумения, които по своята цел предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазара на дистрибуция на нови МПС от марката Хюндай посредством фиксиране на препродажни цени на нови МПС.

Със същото определение КЗК предяви на „Индустриал комерс” ЕООД, „Алексиев“ ЕООД, „Технокар“ ЕООД, „Кармобил“ ЕООД, „Каби Кар“ ЕООД и ЕТ „Мототехника Христов” твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК и чл. 101, ал. 1 от ДФЕС, изразяващи се в забранени споразумения, които по своята цел предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазара посредством забрана за дилърите на нови МПС от марката Хюндай, осъществяващи дейност в рамките на селективна система за дистрибуция, да извършват продажби на конкурентни марки нови МПС, забрана за дилърите да извършват кръстосани доставки на нови МПС в рамките на селективната система за дистрибуция, забрана за дилърите да извършват активни продажби на нови МПС от марката Хюндай извън определения им район на дейност, фиксиране на препродажни цени на резервни части и аксесоари, фиксиране на цените на извънгаранционното сервизно обслужване, забрана за дилърите, осъществяващи дейност в рамките на селективна система за дистрибуция, да извършват продажби на конкурентни марки резервни части и аксесоари, включително резервни части с еквивалентно качество при извършването на извънгаранционно обслужване, както и забрана за дилърите да извършват кръстосани доставки на оригинални резервни части в рамките на селективната система за дистрибуция.

Определението не подлежи на обжалване.

В срок от 30 дни страните имат право да предявят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл.76 от ЗЗК, като в същото време имат и право на достъп до материалите по преписката по реда на чл.55 от ЗЗК

След обсъждане на възраженията и писмените доказателства КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Може да харесате още...