Хърватия се присъедини към инструмент за промишлени дизайни DesignView

промишлени дизайниСчитано от 11 май 2015, Ведомството за интелектуална собственост на Хърватия (SIPO) предоставя информацията за регистрираните от него промишлени дизайни, която да бъде налична при търсене чрез инструмента DesignView.

Интегрирането на SIPO е конкретен резултат от дейностите по Програмата на Фонда за сътрудничество, администриран от Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM в сътрудничество с европейските си партньори.

Това последното разширяване прави общия брой ведомства по интелектуална собственост, които участват в DesignView, 29. Освен Хърватия, те са: Австрия, България, Бенелюкс, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Испания, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Ирландия, Литва, Латвия, Малта, Португалия, Румъния, Швеция, Словения, Словакия, и OHIM. Общия брой участници в платформата се допълва от организации на ведомства извън Европейския съюз: Южна Корея, Мексико, Мароко, Норвегия, Турция, Тунис и Русия. С добавянето на почти 9000 хърватските дизайни, DesignView вече предоставя информация и достъп до повече от 4,2 милиона промишлени дизайни.

След въвеждането на DesignView през ноември 2012г, инструментът е обслужил повече от 834.000 търсения от 135 различни държави, като потребителите от Германия, Испания, Великобритания и Франция са сред най-честите потребители.

От създаването си през 2010 г., Фондът за сътрудничество към OHIM създава и разработва IT решения за използване в областта на интелектуалната собственост. Някои от инструментите са в помощ на проверителите, други са предназначени за бизнеса, а трети са създадени за правоприлагащите органи. Инструментите на Фонда за сътрудничество предоставят богата информация по въпроси, свързани с търговска марка, промишлен дизайн и класифициране.

Крайната цел на Фонда за сътрудничество е да донесе полза на потребителите от Европейския съюз като предоставя съвременни и модерни инструменти и услуги за европейските регионални и национални ведомства за интелектуална собственост. След въвеждането на DesignView през ноември 2012г, инструментът е обслужил около 935.000 бр търсене на промишлени дизайни от 137 различни държави, като потребителите от Германия, Испания и Великобритания са сред най-честите потребители.

Източник: Европейска мрежа за търговски марки и дизайни

Може да харесате още...