Ново присъединяване към Хармонизирана база данни

хармонизирана база данниСчитано от 8 септември, Финландското ведомство за патенти и регистрации (PRH) се присъединява към Общата хармонизирана база данни на стоките и услугите за класифициране на търговски марки.

Преводите на финландски език на Хармонизираната база данни вече са достъпни за потребителите през приложението TMclass. Преводите на шведски език в Хармонизираната база данни също са приети от PRH. Това успешно хармонизиране е резултат от общите усилия и сътрудничество в рамките на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни. Допринасяйки за подобряване на предсказуемостта, занапред то ще бъде от полза на потребителите.

Тази инициатива е част от Конвергентната програма, която свързва ведомства по интелектуална собственост от Европейския съюз и потребителски асоциации в опит да се намери общ език в области, където ведомствата имат различни практики.

Конвергентната програма, въведена през 2011г., свързва Ведомството за марки и дизайни на Общността с национални ведомства и потребителски организации в опит да се постигнат общи основания в области, където ведомствата за интелектуална собственост имат различни практики. Програмата допълва действията по създаването на общи IT инструменти, предприемани в рамките на Фонда за сътрудничество.

TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Инструментът предлага достъп до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

Източник: Ведомство за марки и дизайни на Общността

Може да харесате още...