Хагската Система за Международна Регистрация на Промишлен Дизайн

промишлен дизайнНа 13 Май, 2009г. Международното Бюро на СОИС организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн, както и семинар на Мадридската система за международна регистрация на търговски марки, който ще се състои на 14 и 15 Май, 2009г при Световната Организация за Интелектуална Собственост със седалище в  Женева.

Целесъобразността на тези семинари е да насърчи по-доброто разбиране по отношение на Хагската и Мадридската система сред  потребителите в Общността.

Семинарът по Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн ще се проведе на английски и френски език с навременен превод по време на събитието, а семинарът на Мадридската система ще се осъществи само на английски език.

Временните програми по Хагската и Мадридската система, както и актуална допълнителна информация за събитията можете да откриете на следните адреси:

http://www.wipo.int/hague/en/meetings/seminars.html (Английска Версия)

http://www.wipo.int/madrid/en/meetings/seminars.html

Регистрацията може да бъде направена чрез използването на PDF или Word формата и да се изпрати на следният факс: (+41 22) 338 8180.

Нека да се има предвид, че онлайн регистрацията, по отношение на семинарите за международна регистрация на търговска марка и промишлен дизайн, ще бъде удължена до 7 Май, 2009г., и е актуална на следните адреси:

http://www.wipo.int/hague/en/meetings/seminars.html

http://www.wipo.int/madrid/en/meetings/seminars.html

Източник: www.wipo.int


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишлен дизайн, топология на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...