Фул хаус за EuroClass

EuroClassВсички национални ведомства в ЕС, включително Хърватска, вече са част от EuroClass. Последното европейско ведомство по интелектуална собственост – това на Латвия – се присъедини към проекта в края на декември 2012г.

Инструментът EuroClass обединява класификационните бази данни (описания на стоки, услуги и термини) на всяко Участващо Ведомство (за търговски марки) с цел улесняване процеса на класифициране на Стоки & Услуги.

Информация от Ведомството за Патенти и Търговски марки на САЩ (USPTO), Японското Патентно Ведомство и Федералния Институт на Швейцария за Интелектуална Собственост също е включена в инструмента, който е наличен на 24 езика, включително японски.

Последвайки това последно интегриране, и в съответствие със Стратегическия План на OHIM, по-късно тази година ще бъдат предприети финалните стъпки за извършване промяна на името от EuroClass на TMClass.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...