Работни групи на Фонд за сътрудничество и Конвергентната програма

Президентът на OHIM, г-н Кампинос, откри разискванията в началото на третия ден от проведените по-рано тази седмица срещи на Фонд за сътрудничество и Конвергентната програма.

В своята реч към участниците, той подчерта необходимостта Ведомството да разшири своите хоризонти и да оправдае името си на Ведомство за „Хармонизация“ и говори за важната работа, която участниците във  Фонд за сътрудничество и Конвергентна програма са свършили през последния месец.

Общо осем проекта на Фонда за сътрудничество бяха тема на работните групи, а са проведени и три стартиращи срещи от Конвергентната програма, свързани с черно-бели търговски марки, основания за отказ на фигуративни търговски марки и вероятност от объркване при търговските марки.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...